Coupon

Seed catalog M

Lemon balm (Melissa officinalis)
{"list_position":0,"systype":"article","name":"Lemon balm (Melissa officinalis)","id":"MA-MEL01","list_name":"tree-10110"}
Cultivated Apple 'Bittenfelder Sämling' (Malus domestica)
{"list_position":1,"systype":"article","name":"Cultivated Apple 'Bittenfelder Sämling' (Malus domestica)","id":"MA-MAL02","list_name":"tree-10110"}
Crabapple (Malus sylvestris)
{"list_position":2,"systype":"article","name":"Crabapple (Malus sylvestris)","id":"MA-MAL01","list_name":"tree-10110"}
Round leaved mint, Egyptian mint (Mentha suaveolens)
{"list_position":3,"systype":"article","name":"Round leaved mint, Egyptian mint (Mentha suaveolens)","id":"MA-1316","list_name":"tree-10110"}
Horseradish tree, Ben oil tree (Moringa oleifera)
{"list_position":4,"systype":"article","name":"Horseradish tree, Ben oil tree (Moringa oleifera)","id":"MA-1311","list_name":"tree-10110"}
Jurema (Mimosa hostilis)
{"list_position":5,"systype":"article","name":"Jurema (Mimosa hostilis)","id":"1275","list_name":"tree-10110"}
Bog Myrtle (Myrica gale)
{"list_position":6,"systype":"article","name":"Bog Myrtle (Myrica gale)","id":"1145","list_name":"tree-10110"}